Bli støttespiller

Barnas Trygghet er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Gaver til Barnas trygghet kan gis på kontonummer 1503.87.76468. Du kan også støtte via Vipps. Vårt Vippsnummer er 91783.

Velg månedsbeløpet du vil støtte med
-

Dersom du har spørsmål vedrørende gaver kan du gjerne sende oss en e-post.