VÅR VISJON

Barnas Trygghet jobber med å avsløre og konfrontere mennesker som via nettet søker kontakt med mindreårige. Vi har som mål å påvirke politikere, lovgivere og andre til å gi barn og deres pårørende bedre rettigheter og øke rettssikkerheten. Vi ønsker at denne gruppen skal oppleve god ivaretakelse og omsorg, og at barn som opplever vold og seksuelle overgrep skal være en prioritert gruppe på alle nivåer i samfunnet.

Vi vil presisere at vi aldri tar første kontakt, og oppfordrer aldri til seksuell prat. Vi understreker også at alle personer vi publiserer saker om er uskyldige inntil de er dømt. Vi offentliggjør chatlogger, tekst og video fra sakene, men sensurerer alltid vedkommende. Dette er vi lovmessig pliktet til å gjøre, ellers blir virksomheten vår stoppet. Vi mener arbeidet vårt likevel har en positiv og forhåpentligvis avskrekkende effekt som gjør at overgripere tenker seg om før de søker seksuell kontakt med mindreårige på nett. Det er nemlig en stor risiko for at det er Barnas Trygghet de møter på!

VÅRE MÅL

  • Forebygge vold og overgrep mot barn samt avdekke vold og overgrep mot barn.
  • Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende.
  • Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten.
  • Bistå i, under og etter rettssaker.
  • Tilby tett oppfølging av familiene.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK